ŞEHİR STORE AYDINLATMA METNİ

   ÖZEL ESKİŞEHİR DÖRT CAN DERSHANECİLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ( ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu bir şekilde hareket etmekte olup kişisel verilerinizin gizliliği hususunda azami hassasiyeti göstermektedir. Bu kapsamda Kurumumuzu / Şehir Store mağazamızı ziyaretiniz sebebiyle destek hizmeti aldığımız iş ortaklarımız ve kurum çalışanlarımızca toplanan kimlik belgelerinden elde edilen kimlik verileriniz, ödeme kaydedi cihaz ile ödeme bilgileriniz, kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla görsel verileriniz, internet ağına bağlanmanız halinde dijital iz verileriniz, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmekte, talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılmak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürelerin sonunda Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak silme, yok etme veya anonimleştirme işlemlerine tabi tutulmaktadır.

   Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması  hâlinde  bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine, ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zarara giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu da hatırlatmak isteriz.